Swish Epassi Klarna
Klarna Swish

Manuka Honung 250g från Nya Zeeland

369 kr

Beskrivning

Manuka Honung 250g från Nya Zeeland

Manukahonung 250g UMF 10+. Mount Somers.
• 100% ren manukahonung 
• Innehåller väldokumenterade aktiva ingredienser 
• Lättflytande form ger mångsidig användning 
• Perfekt till matlagning & sötningsmedel i varma drycker 
• Honungen har tillverkats av samma familj under 90 år 
• UMF 10+ certifierad enligt gällande UMF regler
Ingredienser100% Manukahonung från Nya Zeeland. 
Förslag på dosering:10 g (1-2 teskedar) 3 gånger per dag. Perfekt till matlagning & sötningsmedel i varma drycker. Olämpligt att ges till barn under 1 år. Använd inte om burkens försegling är trasig. Honung kan kristalliseras vilket är helt naturligt. Förvaras torrt i rumstemperatur.
Manukahonung har använts av Maorierna (Nya Zeelands urinvånare) i tusentals år. Mount Somers manukahonung kommer från det mest oförorenade och naturliga bushlandskapet i Nya Zeeland. Manukahonung är känd för sin goda smak och speciella egenskaper.Dess unika komponenter gör att den skiljer från traditionell honung. Den nektar som används vid tillverkningen kommer från den Nya Zeeländska växten Manuka (Leptospermum scoparium), en buske med vackra vita eller rosa blommor. Mount Somers manukahonung produceras vid företaget Midlands bigårdar. Midlands är stolta över att de producerar en av världens finaste honung. Alla Midlands bikupor har noggrant vårdats av samma familj i över 90 år. Manukahonungens unika egenskaper mäts i UMF som betyder Unique Manuka Factor och är den enda erkända världsomspännande standarden för att identifiera och mäta styrka och kvalitet mellan olika stammar av manuka. UMF nivån på denna produkt är uppmätt till +15.
Innehållet skiljer sig från traditionell honung. Bland annat är den antibakteriella komponenten methylglyoxal särskilt verksam i Manukahonung vilket gör att den effektivt motverkar bakteriebildningar och hjälper till att läka sår. Manukahonung har visat sig vara mer effektivt än antibiotika vid till exempel halsfluss och andra infektioner.
Vad är Manukahonung?
Manukahonungen kommer från nektaren som bin samlar från Manukaträdets blommor. Växten kallas även Manuka och heter på latin Leptospermum Scoparium. Manukan som enbart växer på Nya Zeeland, har distinkta fina vita eller rosa blommor som blommar sent på våren och försommaren. Manukahonung är känd för sina medicinska och läkande egenskaper.
EN SEDAN LÄNGE KÄND OCH UNIK LÄKEKRAFT
Honung har haft en central roll inom den traditionella medicinen i många århundraden medan den moderna medicinen först efter millennieskiftet började inse att detta livsmedel uppvisar ett brett spektrum av antibakteriella aktiviteter som både är förebyggande och användbara vid behandling av olika åkommor.
Just Manukahonungen är en speciell honung i jämförelse med den honung vi är vana att använda. Hippokrates kände till dess läkekraft som ansågs utklassa alla andra sorters honung.
MAORIFOLKET URINVÅNARNA PÅ NYA ZEELAND HAR SEDAN URMINNES TIDER KÄNT TILL MANUKAHONUNGENS UNIKA LÄKEKRAFT. DE ANVÄNDER DEN BÅDE FÖR INVÄRTES OCH UTVÄRTES BRUK OCH SOM ETT ELEXIR FÖR ATT MOTVERKA BAKTERIER, VIRUS OCH SVAMPAR. MAORIERNA ANVÄNDER DEN ÄVEN SOM SAFT, EXTRAKT OCH INHALANT MOT MATSMÄLTNINGSBESVÄR, DIARRÉ, KOLIK, FEBER, FÖRKYLNING, URINVÄGSSJUKDOMAR, HALSONT, RYGGONT OCH SOM LUGNANDE MEDEL. MED KOMPRESSER GJORDA AV MANUKA BEHANDLAS BRÄNNSKADOR, INFLAMMATIONER, INSEKTSBETT OCH TILL OCH MED KRIGARES SÅR.
Manukahonungens antibakteriella potential
Under de senaste åren har även forskningen påvisat de speciella egenskaperna hos Manukahonungen. Det är framför allt de antibakteriella egenskaperna som lyfts fram. Man har sett att denna honung verkar antibakteriellt, antiseptiskt, antioxidantiskt och sårläkande.
Det tog lång tid innan man började förstå vad Manukahonungens antibakteriella potential berodde på. År 2012 upptäckte några forskare vid universitetet i Cardiff att små mängder Manukahonung snabbt slår ut en streptokock som är känd för att orsaka öppna och mycket svårläkta sår med hög dödlighet. Streptokocken som orsakar bland annat halsfluss, blodförgiftning och barnsängsfeber bildar en biofilm som vanlig antibiotika har svårt att tränga igenom. Manukahonungen däremot hade lätt att tränga igenom detta skikt. Forskarna upptäckte att 85% av bakterierna var borta redan efter två timmar. Honungen kunde inte bara bota utan också förebygga infektioner.
Manukahonung har visat sig skydda mot 80 olika sorters bakterier och ingår idag i många mediciner för sårläkning. Den är ett tänkbart komplement till dagens antibiotika vilket kan få en stor betydelse eftersom många sorters antibiotika är på väg att förlora sin verkan. Att stryka honung direkt på skinnet är dessutom billigare än att använda antibiotika.
Den naturliga antibakteriella aktiviteten i Manukahonung lindrar rodnad, klåda och acne. Den har också en läkande effekt mot Staphylococcus aureus, som kan orsaka hudinfektioner vid försvagat immunförsvar och efter operationer.
Om honungen tas oralt kan den att hjälpa till att lugna matsmältningskanalen, halsont och förbättra den allmänna tarmhälsan. Studier som utförts vid universitetet i Wakaito, Nya Zeeland bekräftar Manukahonungens positiva effekt mot kolibakterier och Helicobacter pylori som är den bakterie som orsakar magsår.
Manukahonungen antas även ha en antimykotisk effekt som hämmar allehanda svampars tillväxt som till exempel Candida albicans och fotsvamp. Trots att den är söt, så finns det indikationer på att den bekämpar karies och skyddar mot beläggningar på tänderna.
Utöver sina antibakteriella och antimykotiska egenskaper så har man sett att Manukahonungen även verkar anti-inflammatoriskt vilket kan bidra till att reducera smärta, ärrbildning och påskynda läkningsprocesser. Studier som visar även att manukahonungen också tycks ha effekt mot de antibiotikaresistenta MRSA-bakterierna som orsakar sjukhussjuka.
Vad betyder MGO-värdet och NPA-nivån?
Det specifika med Manukahonungen är att den är rik på det bioaktiva ämnet methylglyoxal (MGO). Studier har visat att Manukahonung har en större antibakteriell aktivitet jämfört med honung som inte innehåller MGO. Även om MGO inte ensam är orsak till den antibakteriella aktiviteten i Manukahonungen så är den en viktig komponent. MGO är aktivt mot vissa typer av bakterier, men inte andra.
MGO-värdet används även som ett klassificeringssystem som sköts av ett företag i Nya Zeeland. Ju högre MGO-värde desto starkare antibakteriell effekt. Vid värdet 250+ är halten MGO mycket hög. MGO beteckningen visar således inte på hela manukahonungens antibakteriella potential som NPA/UMF värdet gör.
Den internationella termen NPA eller ”non-peroxide” är ett annat värde som mäter den totala antibakteriella aktiviteten i honungen. NPA-aktiviteten är stabil även om den utsätts för värme, ljus, saliv och blodenzymer. Termen inrättades för att skilja Manukahonung som uppvisar NPA från honung som säljs som Manuka men som inte uppvisar NPA. Över 300 olika honungsarter har testats runt om i världen och Manuka är den enda som producerar icke-peroxid-aktivitet. NPA-nivån mäts i certifierade laboratorier där man mäter mängden aktivitet för varje parti Manukahonung. NPA-nivån i Manukahonungen beror till viss del på var honungen hämtas från men främst på andelen Manukanektar i honungen. NPA-värdet skall alltid anges på produktetiketten. NPA och UMF som förklaras senare mäter exakt samma faktorer i honungen.
Märkningen av Manukahonungen kan vara svår att förstå. Det har att göra med att det finns olika varianter av Manukahonung som innehåller olika hög grad av antibakteriella och medicinska egenskaper. För att kallas Manukahonung bör honungen minst ha MGO- och UMF eller NPA märkning. Ju högre värden desto större honungens antibakteriell effekt.
Varför är det viktigt att Manukahonungen är UMF-certifierad?
UMF som betyder “Unique Manuka Factor”, är ytterligare en märkning av Manukahonungen som mäter samma sak som NPA men som blivit mest internationellt erkänd av laboratorier runt hela världen. Denna märkning är den viktigaste när det gäller den medicinska kvaliteten på honungen.
Professor Peter Molan vid universitetet i Waikato som är den som är kunnigast när det gäller den antibakteriella aktiviteten hos honung, upptäckte att Manukahonungen har en alldeles unik antibakteriell aktivitet som överträffar all annan honung. Han kallade denna aktivitet UMF. UMF-aktiviteten är mycket mer stabil än den antibakteriella aktivitet som finns hos annan honung. Aktiviteten finns kvar även efter att de normala antibakteriella egenskaperna har förstörts.
UMF säkerställer att Manukahonungen kan användas medicinskt, men på grund av att UMF-värdet varierar mellan olika stammar av manuka och därmed enskilda honungsburkar så vet man inte utan märkning, hur mycket UMF varje burk innehåller. Därför tillkom det registrerade varumärket UMF.
Honungsproducenter i Nya Zeeland, som är medlemmar i organisationen Active Manuka Honey Association (AMHA), låter testa sin Manukahonung i oberoende laboratorier. Efter att laboratorietesterna genomförts har dessa producenter tillåtelse att märka sina burkar med UMF-certifieringen. Stickprovstester genomförs regelbundet. Om en producent av Manukahonung inte har UMF-varumärket på sina burkar så är producenten inte ansluten till AMHA och dess kvalitetssäkringssystemet. Det har förekommit många falska varianter av manukahonung där man angett att honugen är aktiv men i verkligheten bara varit vanlig blandhonung. Därför är det alltid viktigt att som konsument bara köpa produkter som är UMF certifierade.
UMF-märket ska alltid förekomma tillsammans med ett nummer som anger UMF-värdet såsom det uppmättes när varje specifik burk packades. Vid en normal process så brukar UMF-värdet öka litet med tiden. Det ideala UMF-värdet ligger på 10-15. Manukahonung med ett UMF-värde under 10 har en låg aktivitet och anses inte effektiv för medicinsk användning. Högre värden är inte att föredra då människor uppvisat allergiska reaktioner vid UMF-värden över 20.
Hur ska Manukahonung användas?
Manukahonung används både in- och utvärtes och smörjs då på huden. Dess goda smak gör att den är lätt att inta, exempelvis kan man röra ner den i te och dricka vid förkylningar, halsont, hosta och luftrörsinfektioner. En tesked Manukahonung per tillfälle och några gånger per dag året runt håller immunförsvaret starkt och ökar det egna välbefinnandet. Man bör äta Manukahonung under minst några veckor för att se resultat. Livsmedelsverket rekommenderar att barn under 1 år inte ska äta honung.
0
    0
    Din varukorg
    Varukorgen är tomTillbaka