KROPP I OBALANS

Swish Epassi Klarna

Es-Teck

Es-Teck Hälsokontroll

Gör en medicinskt godkänd hälsokontroll som mäter av 74 olika värden och funktioner i kroppen. Självklart är en hälsokontroll intressant även för dig som känner dig kärnfrisk.

Idag måste man kämpa på trots att kroppen inte orkar.  Es-Teck Hälsokontroll är en medicinskt godkänd IT baserad kroppsscanner som används på sjukhus runt om i världen. Es-Teck skannar din hälsa på cellnivå och resultatet presenteras digitalt och lättöverskådligt.

Själva skanningen tar ca 5 minuter och tillsammans går vi igenom resultatet, totalt tar det ca en timme att få en komplett hälsokontroll.

Screeningmetoden som vi använder räknas vara en av de mest omfattande och väl verifierade på marknaden. Screeningen bedömer 74 olika fysiologiska parametrar och dess funktionella status.

Vad visar Es-Teck?

Es-Teck Hälsokontroll visar status på hjärta, kärl, vitamin och mineralstatus, syresättning, kroppssammansättning, sköldkörtel, socker, kolesterol, lever, njurstatus, stress, fibromyalgi, nervsystem, tarm och många andra parametrar. Du får en helhetsbild över din hälsa.

Es-Teck Medicinsk Godkänd Kroppsscanning

Es-Teck har utvecklats i Frankrike av läkare, fysiker, matematiker och dataexperter. Idag är detta den enda teknologi som kan ge en total funktionsanalys av både organ och system i kroppen.

Tekniken i Es-Teck är medicinskt godkänd av Amerikanska Food och Drug Administration, världens tuffaste tillståndsmyndighet. EU:s tillståndsmyndighet har godkänt Es-Teck och den används idag av läkare och terapeuter runt om i världen.

Es-Teck har en klassificering som medicinsk godkänd klass 2, vilket betyder att läkare får använda den. Es-Teck räknas vara en av de mest omfattande och väl verifierade kroppsscreeningmetoderna som finns på marknaden.

Screeningen bedömer 74 olika fysiologiska parametrar och dess funktionella status.

 • Ph – värde
 • Signalsubstanser – stresshormoner – dopamin – serotonin – GABA
 • Kolesterol
 • Diabetes screening
 • Kroppssammansättning
 • Vätskebalansen
 • Sköldkörtelns funktion
 • Fria radikaler – oxidativ stress
 • Status för vissa mineraler
 • Hur cellens energiomsättning fungerar
 • Grundämnesomsättning
 • Hur cirkulation och syresättningen fungerar; båda viktiga faktorer för bl a närings-transport, avgiftning och värmereglering. Utan tillräckligt med blod och syre kan cellerna inte fungera bra.
 • Om det finns lokala inflammationer och om kroppen i så fall arbetar med att försöka läka dem eller inte. Förhöjd inflammationsnivå är en stor ohälsorisk. Exempelvis minskar inflammationsprocesser syretillgången i hjärnan och kan ge depression.
 • Metabolismen, den generella ämnesomsättningen. Om aktiviteten är för hög, går det åt väldigt mycket energi och på sikt ökar risken för utbrändhet.
 • Hjärt – kärlsystemet. Ger en bild av hjärt-kärlsystemet.
 • Nerver – hudområden. Indikationer för kroppsterapi, till exempel kiropraktik.
 • Livsstilsanalys visar hur individen påverkas av den aktuella livsstilen.
 • Test före och efter träning visar om sättet att träna/motionera är uppbyggande eller nedbrytande för personen i fråga.

Man kan jämföra tekniken med EKG som dom flesta känner till och som visar hjärtats tillstånd. I Es-Teck är det en liknande signal som heter ESG och som visar hela kroppens tillstånd.

Med ES Teck Hälsoanalys arbetar vi med frisk- och hälsovård och använder oss inte av diagnostiska medicinska utvärderingsmetoder utan av metoder som lämpar sig för frisk- och livsstilsrådgivning. Läkare arbetar med sjukdomar/diagnostik med insatser som bland annat innefattar läkemedel och friskvårdare arbetar med hälso- och friskvård.

Syftet med denna typ av fysiologisk screening är att inspirera och motivera individer via visuella bilder av fysiologin och biomarkörer till att följa ett individuellt friskvårdsprogram som tagits fram. Friskvårdsprogrammet kan bestå av kost, träning, näringstillskott och livsstilsrådgivning.

Hur går det till?

Avläsningen tar några minuter och utföres genom att du placerar dina händer och fötter på metallplattor samt två elektrodplattor som fästes i pannan. På ena pekfingret fästes en oxymeter som ger följande data: Syremättnad, SpO2, Hjärtfrekvens, Artärpulskurva (blodflödet ut i kroppen)

Ditt blodtryck tas i samband med mätningen. Resultatet syns på datorn med text och tydliga tredimensionella bilder.

Es-Teck använder följande 5 olika mättekniker

Som ger följande värden, Syremättnad, SpO2, Hjärtfrekens/puls, Artärpulskurva – blodflödet ut i kroppen.  Tekniken används sedan länge på sjukhus. Med två olika ljusfrekvenser, infrarött ljus respektive rött ljus, mäts två olika typer av hemoglobin; sådant som är mättat med syre och sådant som inte är det.

Vidare visas en beräknad hjärtfrekvens/puls liksom en matematiskt beräknad pulsvågkurva, pulspletysmografi, dvs. hur signalen relateras till blodflödet/cirkulationen. Pulspletysmografin, som utgör en fysiologisk mätteknik, studeras inom den biooptiska forskningen.

När intervallen mellan hjärtslagen varierar för mycket uppstår oönskad arytmi. Om intervallen å andra sidan uppvisar alldeles för liten skillnad handlar det om sänkt hjärtfrekvensvariabilitet, vilket heller inte är önskvärt utan tvärtom en erkänd markör för ohälsa eller sjukdom.

HRV kan användas som indirekt mått på den autonoma nervfunktionen, m a o speglar hjärtfrekvensvariabiliteten balansen mellan sympatisk och parasympatisk aktivitet i det autonoma nervsystemet.

Sympatisk överaktivitet indikerar någon form av stress, medan parasympatiskt påslag kan visa på utmattning. Enligt Sörnmo och Palm visar HRV regleringen av inte bara hjärtats funktion utan även av andningen, blodtrycket och kroppstemperaturen. Den kliniska forskningen om HRV har främst gällt neurologiska och kardiologiska tillämpningar.

Med hjälp av bioimpedansvågor kan kroppssammansättningen beräknas, t ex andelen fett i kroppen. På marknaden finns ett antal olika fabrikat som med olika grad av exakthet scannar kroppssammansättningen.

Som försvar för mindre noggrannhet hävdas att det är själva förändringen i kroppssammansättningen mellan olika tillfällen som är det verkligt intressanta. DXA, dual-energy X-ray absorption, är en väl utvärderad utrustning och räknas som Gold standard. På grundval av kunskaper om den elektriska konduktansens egenskaper i levande vävnad får man även fram indikationer på tillståndet i vissa vävnader/organ, till exempel kronisk inflammation i levern.

Spridningen av bioimpedansvågor är relaterad till morfologin och densiteten i interstitiet, vätskerummet mellan cellerna. Dessutom är konduktiviteten proportionell mot ATP-produktionen i cellens mitokondrier (cellens energiproducenter).

Som framgår av ovanstående teknikbeskrivningar är det vanligt att kombinera fysiologiska mätdata med kända fysiologiska samband för att få fram indirekta beräkningar av ytterligare fysiologiska parametrar. Medicinsk informatik utgör ett separat forskningsområde t ex på Linköpings universitet som för övrigt har epitetet ”hälsouniversitet”. Syftet är att ”extrahera och förmedla kliniskt relevant information”.

Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin, där man använder algoritmer för analys av biologiska data, vilket är speciellt vanligt inom molekylärbiologin. En algoritm är inom datavetenskapen och matematiken en begränsad uppsättning väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift, som från givna utgångstillstånd med säkerhet leder till ett slutresultat.

Korrelation mellan EIS spektralanalys och  DXA för mätning av kroppsfett: r =,92, p < 0.001. Korrelation mellan EIS spektralanalys och HRV-variabler: r =,76, p < 0.001. Testerna visar på god tillförlitlighet när det gäller estimering av kroppssammansättningen och aktiviteten i sympatiska nervsystemet. Testerna utfördes vid dept of Psychiatry and Behavioral Sciences and Department of Medicine University of Miami Miller School of Medicine, Miami, USA. Klinisk forskning avseende vissa sjukdomar och ADHD beskrivs på: www.ldteck.com

Medicinska godkännanden

Systemet är verifierat för att studera läkemedel och har bland annat följande godkännanden/certifikat:

 • ES marks (Class IIa): www.softmedtechnology.com (PDF)
 • Health Canada (Class III): www.softmedtechnology.com (bild)
 • FDA 510k Clearance: www.softmedtechnology.com (bild)
 • Kema certified ISO 13485:2003: www.softmedtechnology.com (PDF)
 • Applikationer ES Teck Complex System

 

ES Teck har utvecklats av läkaren och neurologen Albert Maarek i samarbete med matematiker och statistiker för att användas för monitorering av läkemedel och sjukdomsförlopp inom den medicinska vården.

 

”Informationen är delvis hämtad från Elena Malmefeldts hemsida www.halsokunskap.se”

Hälsokontroll
0
  0
  Din varukorg
  Varukorgen är tomTillbaka